آدرس ما :

تهران - باقرشهر - قمصر - میدان شهدا - خیابان همت (معروف به خیابان انرژی ) جنب دفتر اسناد رسمی - پلاک 128 - بازرگانی زیو 

تلفن: 02156528082 

کد پستی: 1819141051 

ایمیل: info@zioiran.com